Opstellen en begeleiden van bedrijfsnoodplannen en calamiteitenplannen, ontruimingsplannen, veiligheidsplannen

Een bedrijf of instelling die zich betrokken voelt bij haar personeel en zich betrokken voelt bij haar gasten zal er alles aan doen om een zo veilig mogelijke omgeving aan te bieden. Echter ondanks allerlei voorzorgsmaatregelen en preventieve voorzieningen kan het toch voorkomen dat er een calamiteit binnen het bedrijf ontstaat, of dat er zich in de directe omgeving van het bedrijf een calamiteit voordoet.

Voorafgaand aan het opstellen van de diverse plannen en/of adviezen, inventariseren wij uw gebouw op het gebied van de brandveiligheid en de aard en de grootte van het pand. Op basis van onze bevindingen, maken wij een praktisch plan van aanpak, dusdanig dat de mensen in uw bedrijf daarmee kunnen werken, desgewenst met een Programma van Eisen (PVE).

Aanvalsplan en bereikbaarheidskaarten

Om bij een calamiteit, zoals brand, goed voorbereid een inzet te plegen, maken brandweerkorpsen gebruik van aanvalsplannen. Dit plan wordt opgesteld volgens vaste randvoorwaarden en bezit een aantal vaste componenten.

De omgeving van het object wordt op de plattegrond in kaart gebracht, de aanrijroute, de waterwinplaatsen en de opstelplaatsen worden aangegeven. Van het object zelf zijn tevens plattegronden bijgevoegd die de bouwkundige situatie weergeven. De specifieke gevaren zoals de aanwezige gevaarlijke stoffen worden eveneens op de tekeningen aangegeven. Het meest waarschijnlijke brandscenario voor het object is beschreven, evenals de hierbij passende bestrijdingsmethode.

Met een goed geformuleerd aanvalsplan wat tevens periodiek beoefend wordt komt de brandweer niet voor verassingen te staan! Onze aanvalsplannen zijn voorzien van hoogwaardige digitaal opgezette tekeningen en plattegronden.

Brandveiligheidadviezen en brandveiligheidrapportages

Voordat er wordt begonnen met het schrijven van een brandveiligheidadvies, dient er eerst een brandveiligheidrapportage te worden opgesteld. 
Deze rapportage bestaat uit gegevens van het gebouw en gegevens verkregen door het interviewen met betrokkenen op het gebied van organisatie, techniek en (brand)veiligheid. Met het opstellen van deze rapportage wordt rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving, maar uiteraard ook met de situatie die wij hebben aangetroffen in uw gebouw. Alle situaties worden op papier gezet en voorzien van conclusies en foto's, voor een zo duidelijk mogelijk begrijpelijk objectief overzicht.

Vluchtplattegronden & Veiligheidsinstructies

Vluchtplattegonden zijn tekeningen die in een gebouw worden opgehangen op goed zichtbare plaatsen. Op deze tekeningen vindt men o.a. de vluchtwegen, de branddeuren en de blusvoorzieningen. Tevens vindt men op de vluchtplattegronden een korte veiligheidsinstructie hoe men moet handelen in geval van een calamiteit.

Vluchtplattegronden kunnen uitgebreid worden met de instructie 'wat te doen bij brand, ongeval en ontruiming'. 


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704