"Intersafe Consultancy" biedt de volgende trainingen en instructies aan:

Bedrijfshulpverlening

"Intersafe Consultancy" zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners na de opleiding beschikken over zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting dat hij of zij de hieronder genoemde taken naar behoren kan vervullen.

Lees onze uitgebreide beschrijving.


Instructie levensreddende handelingen (E.H.B.O.)

In de Instructie levensreddende handelingen komen de kernvaardigheden op het terrein van de E.H.B.O. aan de orde. Deze vaardigheden kunnen worden toegepast door personen die (nog) niet in het bezit zijn van het eenheidsdiploma E.H.B.O. Het is de meest noodzakelijke hulp die kan en moet worden verleend als met wordt geconfronteerd met een ongeval of plotseling optredende ziekte.

Lees onze uitgebreide beschrijving.


Preventie instructiedag speciaal voor de kinderopvang

Een gebouw voor kinderopvang moet volgens de gemeentelijke vergunning voldoen aan brandveiligheidseisen. Bij calamiteiten als brand in het eigen of een nabijgelegen pand moet men snel en zonder paniek kunnen reageren. Hiervoor is het van belang dat er een voor iedereen bekend ontruimingsplan is, dat regelmatig geoefend wordt. Immers, zeker in een centrum waar veel kinderen verblijven, moet in een dergelijke situatie zo rustig en adequaat mogelijk worden gehandeld. Dat kan alleen wanneer iedereen precies op de hoogte is met wat er moet gebeuren.

Lees onze uitgebreide beschrijving.


Training kleine blusmiddelen

De training kleine blusmiddelen is bestemd voor personeel van bedrijven welke door de werkgever zijn aangewezen om in het kader van de arbeidsomstandighedenwet opleidingen en trainingen te volgen om de veiligheid, gezondheid en welzijn te waarborgen en te bevorderen.

Lees onze uitgebreide beschrijving.


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704