De training kleine blusmiddelen is bestemd voor personeel van bedrijven welke door de werkgever zijn aangewezen om in het kader van de arbeidsomstandighedenwet opleidingen en trainingen te volgen om de veiligheid, gezondheid en welzijn te waarborgen en te bevorderen.

De training bestaat uit een korte uitleg van brand, de gevaren bij brand en het blussen van een begin van een brand met kleine blusmiddelen. Hierna worden de deelnemers zelf getraind in het bestrijden van een beginbrand met een slangenhaspel of een handbrandblusser. Deze training wordt bij u op locatie gegeven. De herhalingscursus kunnen wij individueel aan de werknemer aanbieden. Het unieke van deze kortdurende maar intensieve herhalingstraining is, dat u geen vervangend personeel hoeft in te zetten als uw werknemer aan de training deelneemt.

Cursusinhoud Theorie

  • Verbranding en blussing
  • Draagbare blustoestellen
  • Stationaire blusinstallaties

Cursustheorie Praktijk

  • Blusoefeningen met diverse kleine blusmiddelen op diverse soorten branden, zoals o.a een gasbrand.

Prijzen kunt u opvragen op tel. 0297-328509. Prijzen zijn inclusief instructeur, blusmiddelen en kleding (brandweerhelm en -jas, bij praktijkoefeningen verplicht)

Het is noodzakelijk om jaarlijks een herhalingsinstructie te volgen. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Certificaat Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat (bewijs van deelname).
Instructeur Een professionele instructeur die werkzaam is in de hulpverlenende sector.
Kosten De prijs van de training is nader op te vragen op tel. 0297-328509 per groep tot maximaal 15 personen en is inclusief blusmateriaal.
Locatie Indien gewenst op de eigen locatie.

Terug naar het trainingsoverzicht.

© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704