Bedrijfshulpverlening

"Intersafe Consultancy" zorgt ervoor dat de bedrijfshulpverleners na de opleiding beschikken over zodanige deskundigheid, ervaring en uitrusting dat hij of zij de hieronder genoemde taken naar behoren kan vervullen.

  • Het verlenen van Eerste Hulp Bij Ongelukken (E.H.B.O.); (stelpen ernstige bloedingen, vaststellen en behandelen bewustzijn, bloedcirculatie en ademhaling)
  • Het beperken en bestrijden van brand en het voorkomen en beperken van ongelukken; (doven en blussen brand, maatregelen nemen voor de omgeving, voorkomen en beperken ongevallen, aanwijzigingen geven over vluchtwegen ingeval van brand)
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers, en eventueel aanwezige bezoekers binnen het bedrijf; (leren ontruimen van het bedrijf en alle aanwezigen)
  • Het alarmeren van en samenwerken met hulpverleningsorganisaties in verband met de hiervoor genoemde taken. (leren alarmeren van brandweer, ambulance, etc.)
Duur cursus Twee lesdagen, op eigen locatie, inclusief het rijkserkend examen welke wordt afgenomen door het Nederlands Bureau voor Brandweer Examens (NBBE)
Leermiddelen Het NIBHV cursusboek "basisopleiding Bedrijfshulpverlener".
Diploma Rijkserkend diploma afgegeven door het NBBE.
Instructeur Een professioneel instructeur / brandweerman met jarenlange ervaring in de brandweersector.
Kosten Prijzen zijn inclusief lesmateriaal, examenkosten en het rijkserkend diploma.
(bel voor informatie; 0297-328509)

Het is noodzakelijk de kennis en aangeleerde vaardigheden ieder jaar opnieuw te herhalen. Tijdens deze herhalingsopleiding worden alle taken weer doorgenomen en vinden praktijk oefeningen plaats op de eigen locatie. De kosten hiervan zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.

Terug naar het trainingsoverzicht.


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704