Preventie instructiedag speciaal voor de kinderopvang

"Intersafe Consultancy" verzorgt professionele en betrouwbare opleidingen en trainingen binnen alle vormen van kinderopvang in heel Nederland.

Een gebouw voor kinderopvang moet volgens de gemeentelijke vergunning voldoen aan brandveiligheidseisen. Bij calamiteiten als brand in het eigen of een nabijgelegen pand moet men snel en zonder paniek kunnen reageren. Hiervoor is het van belang dat er een voor iedereen bekend ontruimingsplan is, dat regelmatig geoefend wordt. Immers, zeker in een centrum waar veel kinderen verblijven, moet in een dergelijke situatie zo rustig en adequaat mogelijk worden gehandeld. Dat kan alleen wanneer iedereen precies op de hoogte is met wat er moet gebeuren.

"Intersafe Consultancy" heeft de beschikking over een ervaren en vakbekwaam brandweerman, die tevens medeoprichter is van een kindercentrum en dus de knowhow in huis heeft om de medewerkers de benodigde kennis bij te brengen. Hij werkt volgens de kwaliteitsnorm kinderopvang en leert de leiding op de juiste manier hoe zij snel en bekwaam kunnen handelen ingeval van een calamiteit.

Door een combinatie van uitgebalanceerde lesstof (speciale formule voor leid(st)ers in de kinderopvang) leermiddelen en het gebruik van oefenobjecten, kan "Intersafe Consultancy" u een hoge kwaliteit aanbieden.

"Intersafe Consultancy" biedt u nu de volgende mogelijkheid;

Een geheel verzorgde preventie instructie op uw eigen locatie

Deze instructie is opgebouwd uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waarbij de verschillende blusmiddelen, hun toepassingsgebied en hun werking aan de orde komen. Daarnaast wordt er een oefening met de leiding gedaan, waarbij zij melding maken van de brand, alarmeren, ontruimen en een echte brand kunnen blussen. Tevens wordt er aandacht geschonken aan de vluchtwegen binnen het pand, wat de beste plaats is voor de kindpresentielijsten en op welke manier en door wie de ouders van de kinderen kunnen worden ge´nformeerd en benaderd.

Het theoretische gedeelte vindt plaats in de ochtend en duurt van 09.00 uur tot 12.00 uur. Het praktische gedeelte vindt plaats in de middag en duurt van 13.00 uur tot 16.00 uur.

De kosten van deze geheel verzorgde preventie instructie zijn op te vragen op tel. 0297-328509.

Onderstaand vindt u de dagindeling van een preventie instructie dag.

Dagindeling preventie - instructie dag

08.00 - 08.30 uur Aankomst instructeur (klaarzetten spullen)
09.00 - 12.00 uur Theorie: bespreken aandeel van brandweer, ambulance, brand, preventie, ontruiming en nazorg bij brand of calamiteit.

Praktijk: rookoefening (een groepsruimte wordt onder de rook gezet, waarna leidsters binnen zo'n kort mogelijk tijd de nooduitgang moeten vinden). Kleine praktijkvoorbeelden worden als demonstratie gegeven (o.a explosie met melkpoeder, testen van kleine blusmiddelen).

12.00 - 13.00 uur Lunch
13.00 - 16.00 uur Praktijk: leidsters blussen zelfstandig maar onder leiding een gasbrand en beoefenen een ontruiming binnen de kinderopvanginstelling, waarbij zij o.a onze unieke oefenobjectpoppen moeten redden.

Terug naar het trainingsoverzicht.

© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704