Gebruiksvergunningen voor beheerders, gebruikers en gemeenten

Wanneer voldoet een gebouw aan de wettelijke bepalingen? Zijn er voldoende vluchtwegen? Brandcompartimenten en noodverlichting aangebracht? Al deze zaken worden in hoofdstuk 6 van de bouwverordening geregeld, door het afgeven van een gebruiksvergunning.

Een gebruikersvergunning wordt vaak pas verleend als aan alle brandveiligheidseisen is voldaan. Na afgifte van de gebruiksvergunning, zal de gemeentelijke overheid uw gebouw toetsen op grond van de Woningwet, de bouwverordening van de gemeente, de richtlijnen van de Nederlandse Brandweer Federatie en zoals eerder genoemd het Bouwbesluit.

U kunt door "Intersafe Consultancy" het gehele traject Gebruiksvergunningen laten regelen. U kunt zelfs de bijbehorende tekeningen door ons laten verzorgen. Ook de handhaving en controle van de gebruiksvergunningen kunnen wij periodiek voor u controleren. Na iedere controle ontvangt u van ons een controlerapport waarin de bevindingen staan beschreven.

Het is bij "Intersafe Consultancy" mogelijk om een meerjarencontract af te sluiten waardoor u korting krijgt op ons uurtarief.

Kortom: Wij zijn in staat om effectief en efficiŽnt te werken, waardoor kosten en tijd geminimaliseerd kunnen worden.


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704