Interim diensten brandweer en afdeling bouwen & wonen 

Een aantal gemeenten is gestart met de inhaalslag. Soms zijn al gebruiksvergunningen opgesteld, maar loopt men door gebrek aan ervaring, het ontstaan van probleemgevallen of door personeelstekort vast in de procedure of de voortgang. Bij ziekte, vertrek of reorganisatie ontstaat soms tijdelijk tekort aan capaciteit en expertise op het gebied van gebruiksvergunningen. 

"Intersafe Consultancy" levert gekwalificeerde professionals om de tijdelijke nood te lenigen of specifieke expertise in te brengen. U heeft bijvoorbeeld behoefte aan extra capaciteit om de continu´teit van uw afdeling en werkzaamheden te waarborgen. Of u wilt expertise voor het oplossen van specifieke vraagstukken. Of u zoekt iemand die uw afdeling met raad en daad terzijde kan staan.
Onze interim-managers zijn professionals door de wol geverfd en hebben in diverse projecten hun meerwaarde bewezen. Zij zijn in staat om zich volledig te committeren aan uw organisatie. 

"Intersafe Consultancy" biedt de mogelijkheid om bij deze gemeenten een preventieadviseur of interim-manager te detacheren, voor een bepaald aantal uren per week of voor langere tijd. 

De effectiviteit van het detacheren van een inspecteur laat zich al snel afmeten aan de behaalde resultaten. Belangrijk hierbij is dat u zelf de regie in handen heeft!

"Intersafe Consultancy" heeft tevens ervaring bij het detacheren van een interim commandant of overig brandweerpersoneel bij de gemeentelijke brandweer.


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704