Bouwplanadviezen brandveiligheid

"Intersafe Consultancy" adviseert uw bedrijf bij de bouw of verbouw van uw bedrijf of instelling. Dit geschiedt volgens de normen en regels gesteld in het Bouwbesluit, bouwverordening, NEN-normen en via CPR-richtlijnen. Indien u gaat bouwen of verbouwen, dan moet u altijd voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit staan de minimum technische bouwvoorschriften. Het geeft de richtlijnen aan voor de noodzakelijke brandveiligheid van bouwwerken. Deze bouwvoorschriften / richtlijnen hebben betrekking op de veiligheid, gezondheid en bruikbaarheid van uw gebouw. De voorschriften zijn in heel Nederland gelijk.

Op 1 januari 2003 is het nieuwe Bouwbesluit in werking getreden. Toen is ook de zogenoemde tweede fase van kracht geworden die al in 1998 was gepubliceerd en die nu is ge´ntegreerd in het Bouwbesluit.

"Intersafe Consultancy" geeft bouwplanadviezen aan projectontwikkelaars, architecten en aan bouwadviseurs van de gemeente.

Ons uitgangspunt is: Realisatie van een veilig gebouw tegen aanvaardbare kosten!

Bouwplanadviezen voor projectontwikkelaars, architecten en bouwadviseurs en gemeenten

Beheersbaarheid van brand 

Een gebouw moet worden ingedeeld in brandcompartimenten om een eventuele brand beheersbaar te houden. Doorgaans mag de maximale oppervlakte van een brandcompartiment 1000 m▓ bedragen.

De beoordeling van brandcompartimenten is gebaseerd op het "brandbeveiligingsconcept beheersbaarheid van brand" (het reken- en beslismodel).


© 2003-2016 Intersafe Consultancy Aalsmeer (ICA)
Meervalstraat 27, 1431 WE Aalsmeer, Postbus 433, 1430 AK Aalsmeer
Tel. 0297-328509, Mob. 06-53532704